Testrapport

Glädjande resultat efter första vintern

Vi använde den fabrikstillverkande versionen av Snövitt första gången under vintersäsongen 2009-2010. Tidigare har vi endast arbetat med prototyper.

Vi blev glatt överraskade av effektiviteten. Vi mätte fuktigheten inne i vinterförvaringsskyddet med en hygrometer och fann att fuktvärdena där var lägre än utomhus och även lägre än i ett intilliggande kallförråd.

Det var fantastiskt roligt i våras när vi tog av vinterförvaringsskyddet. Inte ett smutskorn fanns på möblerna och de kunde ställas fram direkt utan rengöring. Tidigare år har det alltid varit ett kladdigt skikt av pollen och sot som måste skuras bort. Presenningen luktade ofta katturin och var spröd och sprickig och behövde bytas efter några säsonger.

Nu känner vi oss övertygade om att vi hittat den optimala lösningen på problemet med vinterförvaring av trädgårdsmöbler utomhus och ser fram emot att utveckla ytterligare modeller, i första hand för rottingmöbler. Glädjande är också att patenteringsprocessen går framåt enligt våra planer.